CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
https://eastwave.pl/wp-content/uploads/2023/08/2-4-300x135.jpg
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3
CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 https://eastwave.pl/wp-content/uploads/2023/08/2-4-300x135.jpg CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3 CENTRUM LOGISTYCZNE MLP PRUSZKÓW II HALA C3


EASTWAVE

GENERALNE WYKONAWSTWO


SZCZEGÓŁY PROJEKTU

KLIENT

MLP PRUSZKÓW II Sp. z o. o.

LOKALIZACJA

MOSZNA- PARCELA 29

POWIERZCHNIA

8 110 m2

ZREALIZOWANO

2021-2022

WARTOŚĆ PROJEKTU:

12 000 000 PLN

OPIS PROJEKTU


Hala C3 w osiach 1-6/H-N to pierwsza ukończona przez nas powierzchnia halowa dla MLP Group.

Obiekt halowy stanowiący rozbudowę istniejącej części przedsięwzięcia C3 – bez wydzielonej powierzchni biurowej – zawierający jedynie dwie jednostki sanitarne, oddany do ekspansji najemcy RADIAL POLAND Sp. z o.o. ze wzmocnioną posadzką przygotowaną pod antresolę, na której zlokalizowano ciągi technologiczne i pomieszczenia dla obsługi magazynu.

Hala C3 wykonana została w konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej z dachem w konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową. Dla zapewnienia odpowiedniej ilości oświetlenia naturalnego w połaci dachu zamontowane zostały pasma świetlne.

Certyfikat BREEAM na poziomie very good z wysokim wynikiem procentowym wynoszącym 62,6 %

Sprawnie zrealizowana inwestycja zaowocowała kolejnymi kontraktami dla MLP Group: rozbudową hali C4 (w rozszerzonym wobec pierwotnych założeń zakresie), rozbudową hali C2 oraz rozbudową hali A1 (obecnie realizowana).