System BREEAM jest dobrowolnym programem, który powstał w Wielkiej Brytanii w 1990r. Ma on na celu ocenę i poprawę efektywności zarządzania budynkami. Certyfikat przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora, który w trakcie procesu certyfikacji współpracuje z zespołem projektowym i inwestorem.

BREEAM International New Construction jest schematem, który wykorzystywany jest do oceny nowych budynków na etapie projektowania i budowy danej inwestycji. Schemat ten umożliwia inwestorom wykazanie, że w swoich działaniach kładą szczególny nacisk na troskę o środowisko naturalne oraz komfort i zdrowie użytkownika. Udział w procesie certyfikacji BREEAM pozwala na stworzenie ponadstandardowych budynków przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli procesu inwestycyjnego, a wprowadzone do projektów rozwiązania mogą również przyczynić się do zmniejszenia kosztów operacyjnych inwestycji. Schemat New Construction stosowany jest do oceny nowych budynków komercyjnych (tj. biur, budynków handlowych i przemysłowych) oraz budynków mieszkalnych.

W ramach certyfikacji BREEAM brane są pod uwagę obszary charakteryzujące budynek takie jak:

⦁ Jakość środowiska wewnętrznego
⦁ Efektywność energetyczna,
⦁ Dostępność środków transportu miejskiego,
⦁ Materiały budowlane,
⦁ Gospodarka wodna,
⦁ Bioróżnorodność,
⦁ Gospodarka odpadami.

Budynek oceniany jest punktowo. Uzyskane w poszczególnych kategoriach punkty wyrażone w procentach, są sumowane co w rezultacie daje wynik w 5-stopniowej skali:
Nasza Firma zrealizowała już kilkanaście budynków posiadających certyfikację BREEAM:
Przykładowe certyfikaty uzyskane przez Eastwave:

Pozostańmy w kontakcie

Jeśli masz pytania lub pomysły dotyczące Twojego projektu, który chciałbyś z nami zrealizować, wyślij wiadomość. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje umów spotkanie w naszym biurze, napisz do nas lub zadzwoń.

EastWave Building Company Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Posag 7 Panien 1a
Diamond Business Park – Budynek F
Znajdź nas na Google Maps

Telefon kontaktowy
+48 22 292 19 30

Adres E-mail
biuro@eastwave.pl

Formularz kontaktowy

Gdy otrzymamy od Ciebie kilka informacji, ustalimy czas na bardziej szczegółowe omówienie Twojego projektu.


    *Pola obowiązkowe

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

    Administratorem danych osobowych jest Eastwave Building Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawą do przetwarzania danych osobowych jest realizacja uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w formie komunikacji z użytkownikami jego strony internetowej). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, aby odpowiedzieć na pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na pytanie.