image
ZBUDUJMY COŚ RAZEM!

Odezwij się do nas. Popracujmy razem!

Wszystkie zrealizowane projekty są dla nas ważne i jesteśmy z nich dumni. EastWave to jakość!

TWOJA KARIERA W EASTWAVE

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres biuro@eastwave.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ KANDYDATÓW

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 8 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że na żadnym etapie rekrutacji nie wymagamy żadnych opłat oraz ksera dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest EastWave Building Company Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. (Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione.

Dane kontaktowe: inspektor.rodo@eastwave.pl